UDSOLGT, venteliste. Gentages i 2025. Fugle og natur – i det nordøstlige Island / fra Kastrup / rejse nr. C-15

Island – naturoplevelser og fugle på alle hylder

2. - 9. juni 2024 // 8 dage // Fra Kastrup lufthavn // Rejse nr. C-15

 

UDSOLGT, venteliste. Gentages i 2025

Rejs med biolog og seniorrådgiver Ib Krag Petersen på fugletur til Island, hvor han har opholdt sig mange somre for at lave videnskabelige undersøgelser. Se mere om ham længere nede og læs hans spændende program her:

Når jeg rejser kan jeg godt lide at bide mig fast i et enkelt område, og komme nogle spadestik dybere end de rejser hvor man er på farten hele tiden. Det har jeg i overdrevet grad praktiseret i det nordøstlige Island. På denne rejse deler jeg nogle af mine gode oplevelser med fugle og natur.
Vi indkvarterer os på ét hotel midt imellem Mývatn og Husavik. Med det udgangspunkt laver vi daglige busture rundt i området. Vi vil opleve fuglefjelde og frodige lavlandsvådområder med imponerende tætheder af ynglende vade- og andefugle. Vi besøger lavamarker, vulkaner og boblende svovlkilder. Og der bliver mulighed for at bade i varme bade. Vi kommer længere ind i landet, op i højderne og oplever de urørte vidder. Mývatn er et legendarisk sted for ynglende fugle og fantastisk geologi. Lange dale med flotte elve og åer, og med et meget flot vandfald. Eller to.

Der er fugle på alle hylder. Vores område er specielt kendt for de mange ynglende svømmeænder, dykænder og vadefugle. Sortand og havlit på yngleplads, Islandske Hvinænder og strømænder i turbulente vande. Odinshøns får vi set masser af, og der er rigtig gode muligheder for mere specielle arter som f.eks. mosehornugle, dværgfalk og jagtfalk.
Hvalerne glemmer vi ikke. Det bedste sted for at tage på hvalsafari er fra Husavik. Herfra tager vi en sejltur for at opleve hvalerne på tæt hold. Pukkelhval og Hvidnæse Delfiner er næsten sikre, og Blåhvaler ses her hvert eneste sommer. Det magiske er at man faktisk også kan spotte hvalerne fra kysten. Ofte på stor afstand, men stemningen ved den form for hvaltur er virkelig god. Alle disse aktiviteter kræver naturligvis noget gode gåture og ordentligt vejr.
Det islandske vejr er omskifteligt. Ved at være stationeret på ét hotel hele tiden kan vi fra dag til dag vælge den aktivitet der passer til dagens vejr. Sejle på hvalsafari på en stille dag, for eksempel. Tage på fjeldet når der er tåge langs kysten, eller tage til lavlandets vådområder på en dag med lave skyer i højderne.
Og fra hotellet er der ganske kort til en forunderlig gå-tur langs elven Laxá og dens lavamarker. Der er ca. 2 km til et lille fugletårn ved en sø med masser af fugle, og der er kun 1 km til en historisk og fredet fåre-ret, som er det sted hvor får og lam bliver fordelt på ejere når de kommer ned fra fjeldet i midten af september måned hvert år.
Alt i alt er jeg sikker på at dagene vil få ben at gå på.

Programmet er vejledende og ret til ændringer forbeholdes.

Kontakt os ved spørgsmål & tilmelding på tlf. 2962 8077 // info@team-island.dk

Dag 1 / Ankomst Akureyri – indkvartering syd for Husavik.

Vi mødes i Københavns Lufthavn, Kastrup. Afgangen er klokken 07:25, og vi mødes allerede klokken 05:45 før check in. Vi skal flyve med Icelandair til Keflavik på Islands sydvestlige hjørne. Her ankommer vi, efter cirka tre timers tur) klokken 08:40 (lokal tid). Vi kører i gruppens egen bus til hovedstaden Reykjavik, hvor indenrigslufthavnen ligger, og derfra flyver vi mod Akureyri på Nordlandet hvor vi ankommer klokken 12:50 (stadig lokal tid).
I Akureyri venter den bus, som vi skal anvende de kommende seks dage. Den kører os de ca. 70 km mod øst og sørger for, at vi bliver indkvarteret på hotellet Brekka i Aðaldal, syd for Husavik.
Der bliver serveret aftensmad på hotellet. Denne dags øvrige måltider er ikke inkluderet.
Der er tid til at købe toldfri varer i Kastrup.

Island.jpg

Tur A: Legendariske Mývatn

Fra hotellet er der kun 35 km sydpå til Mývatn. Myggenes sø, betyder navnet. Ikke stikmyg, for de findes ikke på Island. Derimod dansemyg og kvægmyg. Den lavvandede, relativt varme og næringsrige Mývatn er et eldorado for insekterne, og de danner grundlag for en enorm tæthed af ynglende ænder.
Der flyder underjordisk vand ind i søens sydøstlige dele. Altid 4° varmt og dermed isfrit hele året. Det betyder, at f.eks. de Islandske Hvinænder overvintrer her. Det altid 4° varme vand har et islandsk navn, Kaldavermsl. Det kan oversættes til ”kold-varmt vand”, og har fået navnet fordi vandet – relativt set – er varmt om vinteren og koldt om sommeren.
Ved Mývatn er også geologien meget spændende. Vi kigger på vulkankratre, på lavamark og revner i jorden, som talrige jordskælv har stået for. Vi besøger en grotte med krystalklart og 45° varmt vand. Vandet hér kommer også fra undergrunden, men fra en anden hane, forstås.
Hvis vejret tillader det, vandrer vi op på kraterkanten af vulkanen Hverfjall. Man skal stå der for at fornemme den kraft, der for 2500 år siden formede krateret. Og i tilgift får du en storslået udsigt over Mývatn.
Hvis tiden tillader det, tager vi også op til det geotermiske kraftværk Krafla lidt nordvest for Mývatn.

myvatn02.jpgkrafla.jpg

Tur B: Aðaldal og Husavik samt hvaler på Skjálfandi bugten

Denne dag besøger vi en række steder i dalen Aðaldal og tilstødende områder. I nordenden af dalen, der hvor lavamarken slutter, starter et stort marskområde med rigt fugleliv. Vi går en tur i det område. Finder måske en rede og ser Odinshøns og Rødstrubet Lom på yngleplads.
I dette område har jeg lavet studier af Sortænder, Havlitter, Rødstrubet Lom, Bjergand og Toppet Skallesluger. Stedet har også en koloni af Ederfugle, som vi ser. Området er både vådt og tørt i et fint mønster. I elven Skjáfandafljót (den skælvende elv) ser vi med stor sandsynlighed Spættet Sæl.
I lavamarken Aðaldalshraun ser vi på mystiske, hule lavabobler og den ”frodige” og naturlige islandske birkeskov.
Hvis vejret passer, tager vi på hvalsafari fra Husavik. Turen til Husavik tager kun ca. ½ time i bus. En hvalsafari har sædvanligvis en varighed af tre timer. Der er rigtig gode chancer for at se Pukkelhval og Hvidnæse Delfin, hvorimod der er mindre chance for Vågehval og Blåhval. Vi holder os løbende underrettet, om hvad der er i bugten Skjálfandi, og tager vores beslutning om timing på grundlag af både vejr og hvalforekomster. Ofte lodder vinden af sidst på dagen, og derfor kan en afgang til en hvalsafari sagtens blive klokken 20 om aftenen.
Hvis tiden tillader kan man få sig et bad i GeoSea udendørs bad (https://www.geosea.is/). Badet er bygget på kanten af klippen, lige ud til havet, umiddelbart nord for Husavik. Fra bassinkanten kan man se både fugle og hvaler, og et ret spektakulært panorama af fjelde.

01_pukkelhval_northsailing_15.jpggeosea.jpg

Tur C: Fuglefjelde, store vidder og Sleipners fodspor.

På den nordøstlige halvø, Melrakkasletta, er man meget tæt på polarcirklen. På halvøens nordvestlige punkt skal vi besøge fuglefjeldet Rauðinúpur. Vi
kører til gården Núpskatla, hvorfra vi går den ca. 1 km lange tur ud på fjeldet. Ikke langt, men kan være udfordrende for folk med gangbesvær fordi det første stykke går over en temmelig storstenet strandvold. Alt sammen overkommeligt og belønningen er oplevelsen af et fuglefjeld med både Lunder, Lomvier, Polarlomvier, Tejst, Mallemukker, Rider og Suler. Fjeldet har to søjler stikkende op ud for fjeldet. Med masser af fugle på klippehylderne.
Den lave hede på vej ud mod gården har en god bestand af ynglende Sortgrå Ryler. Dem håber vi at hilse på. På vej tilbage stopper vi i Ásbyrgi, en forsænkning i landskabet, omgivet af ca. 80 meter høje klipper. Klimaet i bunden er mildt, og derfor vokser der en frodig birkeskov. Forsænkningen har formen af et enormt hestespor, og sagnet fortæller at guden Odin kom hér forbi med sin otte-benede hest Sleipner, der efterlod dette spor. En anden teori er, at elven Jökulsá á Fjöllum tidligere havde sit løb igennem denne forsænkning. Og dannede et stort vandfald ved hestesporets forreste punkt. Siden har elven flyttet sig med sit nuværende – og lidt østligere – løb, og efterladt Ásbyrgi i sin nuværende form. En eller anden gang i fremtiden kommer der et vulkanudbrud i fjeldet ovenfor Ásbyrgi, og lavaen vil flyde ad det gamle elv-løb, og danne et kæmpe lava-vandfald i Ásbyrgi. Dén dag vil jeg stå dernede og opleve scenariet.
Køreturen for denne dag er temmelig lang. 150 km hver vej.

fuglefjeld_suler.JPG

Tur D: En gård med får og fugle, en elv med laks – og et kraftværk.

Meget tæt på hotellet ligger gården Hraun. Navnet betyder ”lava”, og langt den overvejende del af gårdens 3.500 ha land er da også den flotteste, ”ubrugelige” lavamark. Med små søer og vandløb, med koldt-varmt vand (kaldavarmsl) de fleste af dem. Gården har ikke mindre end godt 3 km af Laxá. Fåre-brug og lidt kødkvæg. Der dyrkes græs til hø, som foder til dyrene igennem den lange vinter.
Lavamarken, søerne og bækkene har en varieret natur. Vi går os en god tur her. Derefter besøger vi vandkraftværket Laxárvirkjun, der ligger hvor elven Laxá flyder ud af Laxárdal ned i Aðaldal. Det er et lille kraftværk i en flot kløft. Vi kigger på kraftværket og kløften.
Efter de oprindelige planer skulle Kraftværket have været større og skabt en megetstørre sø ned i Laxárdal. Men det var de lokale landmænd meget imod, og de fik planerne ændret med metoder, som i dag ville have klassificeret dem som terrorister. De sprængte dæmningen i luften. Kraftværket har i dag tre turbiner, der er etableret i gange inde i fjeldet. Vi får lov at kigge med i de underjordiske
gange.
Oppe i den næste dal mod øst, Reykjahverfi, stiger landet sydpå mod Mývatn. På en fjeldside findes en lille sø, som vi skal se. Nykurskál, hedder den. ”Skál” er en skål, og Nykur er et underjordisk vulkanmonster. Jeg har aldrig mødt det, trods mange besøg. Her er til gengæld meget flot. Den lille, cirkelformede sø er uendelig dyb og med en tyrkis farve. Det er et gammelt vulkankrater. I søen er der ofte Islom og Sangsvane. Gåturen op til kratersøen er en øvelse, igen det hele værd.

faar.JPG

Tur E: Svovlkilder, udstrakte højlandsheder og storslået natur!

I fjeldområderne øst for Aðaldal er der store hedeområder. Det er højt i landskabet, så det er ikke så frodigt. Det er i dette område at dalens får og lam opholder sig hele sommeren, fra omkring 20. juni til ca. 12. september. Midt i området er der en stor svovlkilde på et frodigt sted ved navn þeistareykir. Hertil kom man før i tiden kun til hest, på snescooter eller – sidst på sommeren – i bil. Nu er der på stedet bygget et stort geotermisk kraftværk, der producerer strøm til en kiselgur-fabrik lige udenfor Husavik. På grund af kraftværket er der lavet komfortabel asfaltvej alle 45 km op til stedet. Landskaberne hér er imponerende og man går uforstyrret rundt imellem de mange svovlkilder. Ingen hegn, ingen stier. Eget ansvar.
Denne dag har vi også mulighed for at køre til et par meget flotte kolonier med bl.a. lunder. Med udsigt over havet, og hvor man har mulighed for at spotte hvaler på havet.

svovlkilder.jpglunder.JPG

Dag 7: Flere muligheder – program afgøres på dagen.

På den sidste hele dag i området ser vi tilbage, og finder ud af hvad vi gerne vil gøre lidt mere ud af. Finde en havlit-rede, fotografere strømænder eller gå en tur i lavamarken.

fugl_rede_ISL.jpg

 

Dag 8 / Hjemrejse, Akureyri - Kastrup Lufthavn.

Hjemrejsedag og ret tidligt op! Bussen kører os til Akureyris lille lufthavn, hvorfra der klokken 09:20 er afgang mod Reykjavik. Bussen kører jer til centrum af hovedstaden, og I får derfor et par timer på egen hånd. Men allerede klokken 13:30 skal I med bussen direkte til Keflavik, hvorfra der er afgang mod Kastrup klokken 16:30. Vi er fremme dér klokken 21:40 (dansk tid).

edderfugl.JPG

Om rejselederen: biolog og seniorrådgiver Ib Krag Petersen

I 1977 brugte Ib Krag Petersen sin sommerferie på en rejse til Island, 19 år gammel. Uden at have råd. Så han fik sig et sommerjob på en gård, hvor han mælkede køer, slog græs og drev får på fjeldet. Det var den eneste måde han kunne komme til at opleve den islandske natur og fugleliv på. Det fængede, og det blev til rigtig mange ophold i tidens løb, og Island er i dag nærmest hans andet hjemland.
Ib har arbejdet for Naturhistorisk Museum i Reykjavik en lang række sommersæsoner. Ynglefugleoptællinger i vådområder, i fuglekolonier og allermest en landsdækkende undersøgelse af ynglende jagtfalke, dværgfalke og ravne.
Ib er biolog og seniorrådgiver, ansat ved Aarhus Universitet, Afdeling for Bioscience på Kalø. Arbejder med vandfuglefordelinger og menneskelige aktiviteters indflydelse på fuglenes fordeling. Her har han arbejdet intensivt med optællinger af vandfugle fra fly og med undersøgelser af havvindmøllers påvirkning af vandfugles fordeling.
Netop arbejdet med havvindmøllerne var årsagen til at et projekt på Island blev søsat. Lommerne og Sortand viste sig at blive påvirket af parkerne. Ved hjælp af meget små dataloggere, sat på en fodring på Rødstrubede Lommer, Sortænder, Havlitter og Bjergand på fuglenes yngleplads, indhentes informationer om fuglenes overvintringsområder – når man altså fanger selv samme fugl igen. Projektet startede i 2009, og er gennemført alle somre siden da.
Studieområdet er i den dal hvor vi skal være. Det er et område vi besøger. En perle af et vådområde.

biolog_Ib_Krag_Petersen.jpg

Praktiske oplysninger og pris

Fugle og Natur i det nordøstlige Island

2. - 9. juni 2024 // 8 dage // Fra Kastrup lufthavn // Rejse nr. C-15

Pris pr. person: kr. 21.750*  
Tillæg for enkeltværelse: kr. 2.000


INKLUDERET I PRISEN

 • Flybilletter t/r, inkl. skatter og afgifter.
 • Transport iflg. program i komfortabel, røgfri bus med erfaren islandsk chauffør.
 • Indkvartering i delt dobbeltværelse m. morgenmad – privat bad/toilet.
 • Middag x 7 stk. (to retter’s middage, inkl. kaffe/te).
 • Frokostpakker x 6 på turene i Nordlandet. Madpakkerne indtages på passende steder i felten.
 • Nævnte ture, udflugter og sejlture (dvs. hvalturen på omkring tre timer).
 • Ib Krag Petersen som rejseleder på hele turen (se mere om ham længere nede).
 • Lovpligtigt bidrag til Rejsegarantifonden.


IKKE INKLUDERET I PRISEN

 • Servering ombord på flyet.
 • Drikkevarer ved måltider – ud over isvand, som altid følger frit og rigeligt.
 • Øvrige måltider, dvs. to frokoster (regn med 100-125 DKK pr. dag, efter behov).
 • Eventuelle aktiviteter og entrébilletter ud over de nævnte.

    
* Der tages forbehold for større pris- og valutaændringer og for ændringer af skatte- og afgiftsforhold. Prisen er baseret på min. 16 deltagere.

 

 

Praktiske spørgsmål og hurtige svar:

Hvad skal jeg medbringe?

 • Pas kræves ikke, men medbring det, hvis du har ét. Under alle omstændigheder skal man medbringe ID-kort med billede. Og vigtigst: der skal være overensstemmelse mellem navn på legitimation og flybillet. Oplys altså det komplette navn ved køb af rejse.
 • Medbring dit blå sygesikringsbevis. Bemærk: deltager man i en studie- eller firmarejse, gælder andre regler – se venligst vore generelle vilkår.
 • Praktisk og varmt rejsetøj. Vind- og vandtæt. Indgår der sejlture i programmet, medbring da lette handsker.
 • Praktisk fodtøj med gode såler. Bør kunne tåle fugt. Støvler behøves ikke, med mindre at der er tale om særlige vandreture, og vil da fremgå af kommentarer på sådanne programmer.
 • Badetøj til besøg i de varme kilder. Husk et håndklæde.
 • Myggenet, for især omkring Mývatn (”myggesøen”) kan der være mange fluer. Der er ikke stikkende myg i Island.
 • Island er ikke med i EU, husk det ved mulige rejseforsikringer og nødvendige dokumenter.

Skal jeg købe valuta før afrejse?

 • Ved ankomsten til lufthavnen i Keflavik kan man veksle kontanter eller hæve på VISA/Dankort ellerandre internationale kort. Visse steder i Danmark kan man veksle til islandske kroner, fx i FOREX. Kursen normalt noget dårligere end i Island.
 • De fleste butikker og restauranter modtager samtlige kreditkort.
 • Man kan ikke ”hæve over” ved køb med kreditkort i Island, dvs. man kan ikke bruge butikker som sted at få kontanter.
 • Kursen er pt. 1 DKK = 21,45 IKR (27.9.2023), dvs. 1.000 IKR modsvarer 51-52 DKK.
 • Tjek den islandske nationalbanks hjemmeside på www.sedlabanki.is for den aktuelle kurs.

Hvad med daglig frokost?

 • Er turen ikke med fuld pension gælder følgende: Vi standser som regel ved middagstid på steder, hvor der kan købes lette varme anretninger, kaffe og kager.
 • Man kan også medbringe en termokande og købe/få påfyldning og enkelte steder kan man købe en selvsmurt sandwich fra morgenmadsbuffet’en.

Hvad kan jeg købe med fordel i Island?

 • Vi er ikke på de sydlige kanter, så røverkøb af varer kan ikke påregnes. Man kan dog med fordel købe uld og kunstvarer. Dyre mærkevarer kan også vise sig at være billigere end i Danmark.
 • Husk at bede om Tax Free-check, den giver 10 - 15 % rabat ved køb for mere end IKR 6.000 på samme kassebon. Beløbet udbetales i lufthavnen ved afgang. NB: vær opmærksom på, at ikke alle butikker er tilsluttet Tax Free-ordningen.

Forstås dansk i Island?

 • Ja, mange forstår dansk, men mange, især unge/yngre, foretrækker at svare på engelsk. Tal selv langsomt og tydeligt dansk. Der er fortsat danskundervisning i de islandske gymnasier.
 • På mange hoteller, restauranter og andre steder, hvor man som turist ofte møder lokale, er mangeansatte dog ikke fra Island, men fra fx østeuropæiske lande – og kan derfor naturligvis ikke forventes at tale eller forstå dansk.

Hvordan er vejret?

 • Besøg den islandske side www.vedur.is, hvor der også kan læses nyheder om jordskælv, vulkanudbrud og andre vulkanske aktiviteter.

download pdf Hent udførlig rejsebeskrivelse

Rejsenummer: C-15

OBS: Inkl. hvalsafari.

Lufthavn: Kastrup

Afrejse: 02.06.2024

Hjemkomst: 09.06.2024

Pris kr. 21.750

Vejret i Husavik

Spredt skydække

Føles som: 5°

Luftfugtighed: 73%

Vindhastighed: 2 m/s

Vores rejser

+45 2962 8077

 
icon AKTUELT

2024-rejser

Turene for 2024 er på plads
Skal I til Island i 2024, så kig på de forskellige grupperejser – der er plads på de fleste.

GRUPPEREJSER TIL ISLAND

Island rundt – med god tid til at nyde det hele / 10 dage. Vælg imellem disse datoer i 2024: 30.6. - 9.7. (rejse nr. A-3) // 7. - 16.7. (rejse nr. A-4) // 14.7. - 23.7. (rejse nr. A-5) // 28.7.-6.8. (A-6)

Sommer i Island – inkl. Vestmannaøerne / 6 dages intensive rejser med begrænset kørsel. Med fuld pension. Vælg imellem disse datoer i 2024: 27.6. - 2.7. (rejse nr. A-2 // 17. - 22.7. (rejse nr. A-7) // 6. – 11.8. (A-8)

FEBRUAR:

Nordlys i Island? 13.2. – 17.2.2024 / rejse nr. A-1 / En intens kulturrejse, hvor vi møder forfattere, ser museer, hører symfoniorkester, bader i varme kilder og kigger efter Nordlys.

JUNI:


Fugle og natur i den nordøstlige Island / 2. - 9.6. 2024 / rejse nr. C-15 / rejseleder: biolog m.m. Ib Krag Petersen.

Hannes litteraturrejse øen rundt / 29.6. - 8.7. 2024 / rejse nr. C-17 / rejseleder: forfatter Hanne Højgaard Viemose. Litteratur, natur og midnatssol i overflod!

JULI:


Hannes litteraturrejse til Islands Vestfjorde /13. - 21.7. 2024 / rejse nr. C-18 / rejseleder: forfatter Hanne Højgaard Viemose. Litteratur, natur og midnatssol i overflod!

Island, historie, sagaer, fugle og moderne litteratur / 17.7. – 25.7. 2024 / rejse nr. C-14 / rejseledere cand. teol. Anette Jensen og K. Torben Rasmussen


Island – for nysgerrige bedsteforældre (og andre voksne) med børn eller børnebørn / 29. - 4.8. 2024 / rejse nr. C-16 / rejseleder: gymnasielærer m.m. Esben Jacobsen.


AUGUST:

Traveture i Island – Nordlandet / 16.8. - 23.8. 2024 / C-22 / rejseleder: dirigent og organist Steen Lindholm.


Island og vulkanerne – hvordan hænger det lige sammen? / rejse nr. C-25 / De to af dagene rejser vi med geofysiker og ph.d. Rikke Pedersen, K. Torben Rasmussen er rejseleder under hele turen.

Rude Strand Højskole laver vi ture for hvert år; i 2024 til Island og Færøerne. Rejs med K. Torben Rasmussen som rejseleder til Island og Aage Augustinus til Færøerne. Før rejsen er der ophold på højskolen med indledende foredrag, musik og sang. Kontakt os og hør nærmere...

GRUPPEREJSER TIL ANDRE LANDE:

Betagende natur og spiritualitet i Irland / 18. - 26.4. 2024 (rejse nr. C-13) / Arrangeret for Kristeligt Dagblad / Rejseleder: cand. mag. og Irlands-ekspert Claus Hebor. En rejse med fokus på natur, kultur og tro.

Det keltiske Irland / 6. - 13.5. 2024 (rejse nr. C-19) / Arrangeret for Kristeligt Dagblad / Rejseleder: cand. mag. og Irlands-ekspert Claus Hebor. En rejse med fokus på natur, kultur og tro. NB: identisk rejse 7.10. – 14.10. 2024

Færøerne – kunst, litteratur og natur / 7 dage / Arrangeret i samarbejde m. Kristeligt Dagblad / 11.6. - 17.6. 2024 / rejse nr. C-12 / rejseleder: cand. teol. Anette Jensen.

Kommer der flere 2024-rejser? Ja, det gør der…
Hold øje med hjemmesiden, tilmeld dig vores nyhedsbrev eller kontakt os.

Skal vi lave en særlig rejse til jer?

Ønsker I individuelt tilrettelagte ture (små eller lidt større grupper) er det en god idé at kontakte os meget snart. I 2023 kommer der efter al sandsynlighed igen stor efterspørgsel efter ture i Island og derfor skal man være hurtigt ude. Hellere i dag eller i morgen, hvis man da selv vil planlægge ruten (og ikke være afhængig af de aktuelt ledige steder).

Vi er klar – er du?

Mød os på Facebook

Du er meget velkommen i vores Facebook-gruppe "TeamIsland". Her kan vores tidligere gæster og andre, der er særligt interesseret i Island, blive medlem. Det er en lukket gruppe, hvor vi løbende deler informationer om emner, vi tror kan interesserer vores rejsende – både de nye og dem, der har været med flere gange.
Gruppen hedder: www.facebook.com/groups/TeamIsland
Send en mail, hvis du vil inviteres med i denne gruppe.

Foredrag om Island og Irland

Vil du vide mere om ISLAND?

K. Torben Rasmussen – ejeren af KulturRetur & Team Island, er en efterspurgt foredragsholder.

Kontakt os, hvis du har ønsker til et særligt foredrag med islandsk relevans.

Emner som kunst, litteratur og bygningskunst er blandt tilbuddene, men også mere generelle foredrag, fx det meget populære Kan danskerne lære noget af det islandske folk – stadig væk?

Ønsker du en samlet oversigt over mulige emner, så send os gerne en besked.


Foredrag om IRLAND:

Irlands historie fra istid til moderne, liberal republik – en kamp for kultur og overlevelse

Hvem: cand.mag., irlandsekspert og rejseleder Claus Hebor

Hvornår: 30. november 2022 kl. 16.30-18.30
Hvor: Kristeligt Dagblad, Vimmelskaftet 47, 1161 København, i lokalet Bernina
Tilbudspris: 50 kr. (Normalpris 100 kr)

Bestil billet her:
https://shop.k.dk/cart
Uncube Magazine besøger Island

Uncube Magazine har været på opdagelse i Island. Se de smukke billeder af natur og arkitektur her

Islændinge – De Små Konger

Læs artiklen "Islændinge – De Små Konger" skrevet af Team-Islands direktør, K. Torben Rasmussen

Praktiske spørgsmål og hurtige svar:

Hvad skal jeg medbringe?

Pas kræves ikke, men medbring det, hvis du har ét.

Ellers skal der medbringes andet ID-kort med billede.Det blå sygesikringsbevis.

Praktisk og varmt rejsetøj. Vind- og vandtæt. Indgår der sejlture i programmet, medbring da lette handsker.

Praktisk fodtøj med gode såler. Bør kunne tåle fugt.

Badetøj til besøg i de varme kilder. Husk et håndklæde.Kikkert og håndbøger om Island, historie, natur, fugle etc.

Island er ikke med i EU, husk det ved mulige rejseforsikringer og nødvendige dokumenter.

Skal jeg købe valuta før afrejse?

Det korte svar er: nej. Man kan betale med VISA eller andre kort alle steder i Island. Det er altså ikke nødvendigt, men kan naturligvis være hyggeligt og måske spare lidt tid ved kaffepauser eller andet.

Flere steder i Danmark kan man veksle til islandske kroner, bl.a. i FOREX. Kursen er ikke den bedste dér.Ved ankomsten til lufthavnen i Keflavik kan man hæve på VISA/Dankort eller andre internationale kort.

De fleste butikker og restauranter modtager samtlige kreditkort. Man kan ikke ”hæve over” ved køb med kreditkort i Island, dvs. man kan ikke bruge butikker som sted at få kontanter.Kursen er pt. 1 DKK = 18.95 (12.9.2022), dvs. at 1.000 IKR pt. modsvarer cirka 53 DKK. For aktuel kurs, tjek den islandske nationalbanks hjemmeside på www.sedlabanki.is

Hvad med daglig frokost?

Er turen ikke med fuld pension gælder følgende: Vi standser ved middagstid på steder, hvor der kan købes lette varme anretninger, sandwich, kaffe og kager. Man kan medbringe en termokande og de fleste steder få varmt vand med på dagens udflugt.Hvad kan jeg købe med fordel i Island?

Vi er ikke på de sydlige kanter, så røverkøb af varer kan ikke påregnes. Man kan dog med fordel købe uld og kunstvarer. Dyre mærkevarer kan også vise sig at være billigere end i Danmark. Husk at bede om Tax Free-check, den giver 10 – 15% rabat ved køb for mere end ISK 6.000 på samme kassebon. Beløbet udbetales i lufthavnen ved afgang. NB: vær opmærksom på, at ikke alle butikker er tilsluttet Tax Free-ordningen.

Forstås dansk i Island?

Ja, mange forstår dansk, men mange, især unge/yngre, foretrækker at svare på engelsk. Tal selv langsomt og tydeligt dansk. De fleste har modtaget danskundervisning. MEN mange ansatte på hoteller og andre steder, hvor turister typisk kommer, er ikke islandske. Mange kommer fra østeuropæiske lande og taler af den grund ikke dansk.

Skal jeg prøve en islandsk hest?

Hvis du ikke gør det nu, så gør du det aldrig! Hvor der gives mulighed findes det nødvendige overtøj, hjelm, støvler og instruktioner (koster 500-600 DKK for en kortere tur, typisk 1½ times effektiv ridning). Men det skal understreges, at rideture ikke kan garanteres på alle turene. Er du særligt interesseret, så spørg ved tilmelding eller straks ved ankomst til Island.

Hvordan er vejret?

Besøg den islandske side www.vedur.is, hvor der også kan findes oplysninger om jordskælv og andre aktiviteter ifm. den vulkanske aktivitet i Island.

Generelle rejsebetingelser

Læs vores generelle rejsebetingelser her – og kontakt os ved spørgsmål.

Nyhedsbrev

Her kan du tilmelde dig vores nyhedsbrev

icon TEAM-ISLAND

Team Island er skabt på baggrund af dybtgående kendskab til Island, for det første. For det andet skabt på baggrund af stor lyst til at formidle store oplevelser i det helt særlige land. Alle turene er tilrettelagt af K. Torben Rasmussen, der er forfatter af flere bøger om Island og har boet mere end 5 år i landet. Men uden bistand fra vore uhyre kompetente islandske og danske rejseledere går det jo ikke. Alle islandske taler godt dansk. Er de danske, har de boet gennem flere år i Island.

Vi véd, at en tur først er helt vellykket, når alt det praktiske fungerer og historierne er fortalt af engagerede rejseledere.

Du skal rejse til Island med os, hvis du vil være sikker på en grundig tur. Naturoplevelser af en helt anden verden, suppleret med historie, geologi, erhverv, kunst, kultur, dagligt liv i Island - og så lige mere natur igen.

På hjemmesiden kan du finde alt relevante oplysninger om turene. Er der ikke lige nu en passende tur, så kontakt os gerne. Der er hele tiden nye på vej. Er du del af en gruppe med særlige fagspecifikke behov, så kontakt os gerne. Vi arrangerer hvert år ture for grupper, helt efter deres ønsker.

Uanset om du vil rejse i en gruppe med andre interesserede mennesker – og få glæde også af et godt socialt sammenhold – eller hellere selv vil køre, så kan vi garantere et stort udbytte af vore ture. Det samme gælder på vore rejser til andre lande. Vi arrangerer gode ture til andre destinationer end Island, vort primære rejsemål. Irland og Færøerne hvert år. Grønland jævnligt. Har tidligere lavet rejser til Israel, Balkan, Nordsverige, Tyskland og Shetland. Har du særlig interesse for nogle af disse rejsemål, så kontakt os for aktuelle planer.

Læs TEAM ISLAND og KULTURRETUR's historie her.

Vores generelle rejsebetingelser findes her.

icon DESTINATIONER

Det oprindelige udgangspunkt for Team Island // KulturRetur’s rejser var Island. De to ejere har et nært forhold til Island, så det var naturligt. Og eftersom der er så mange interessante steder i Island og så mange historiske og kulturelle forbindelser var det endnu mere oplagt for os.

Men interessen for den nordatlantiske kultur, gjorde det ligeså naturligt at udvide med Færøerne og Irland. Færøerne kender vi begge udmærket og har besøgt landet mange gange. For at få dækket Irland, måtte vi finde en passende samarbejdspartner og det har vi gjort med forhenværende højskoleforstander og journalist Christian Møller.

Vi har arrangeret grupperejser til Grønland, Gotland, Tyskland, Israel, Kosovo/Makedonien/Albanien, Rumænien og har haft udbudt en spændende tur til Tunesien, med én af landets bedste kendere af landet, ph.d. (Mellemøststudier) Rikke Haugbølle. Vi er konstant opmærksomme på om forholdene bliver så rolige, at vi kan genoptage den rejse.

 

Fakta om Island

DEN ISLANDSKE NATUR
For 15-16 millioner år siden eksisterede Island ikke. Hvor kontinentalpladernes drift bort fra hinanden i hhv. vestlig og østlig retning er kombineret med…
HISTORIEN – KORT & GODT
Den islandske historie er kort og velbeskrevet. I det mindste når man taler om den historie, som omhandler menneskers tilstedeværelse på den store ø. I år 874,…
KULTURLIVET
Dyrker man kulturelle oplevelser i en eller anden form, er Island i stigende grad interessant. Hovedstaden Reykjavik er en moderne storby med teatre, museer,…
DET MODERNE ISLAND
Det moderne Island er et dynamisk samfund præget af mobilitet, innovation og åbenhed, og landet er dermed godt klædt på til informationssamfundets vilkår.…
DE FIRE ÅRSTIDER
Det islandske forår kommer sent, men udvikler sig til gengæld eksplosivt. April og maj er forår, og lyset er kommet stærkt tilbage. Sammen med det kommer…
LITTERATURLISTE
En oversigt over ordentlige og tilgængelige bøger. Nogle kan skaffes fra boghandlen, andre gennem gode biblioteker og andre igen eventuelt gennem den…

Kontakt os

Du er altid velkommen til at kontakte os

icon 1 KulturRetur A/S, Mejlbyvej 670, Mejlby, 8530 Hjortshøj

icon 2+45 2962 8077

icon 3 www.team-island.dk

email info@team-island.dk


Du kan også udfylde formularen herunder og sende en besked